Wat wil jij doorgeven aan je kinderen? En hoe doe je dat, in alle drukte? De IJgensinnige Bende is een club voor ouders en kinderen (4-10 jaar) die op creatieve wijze stilstaat bij wat van waarde is.

Als ouders reflecteren we samen over een thema, zoals 'dankbaarheid', 'samen delen' of 'drukte'. Af en toe nodigen we een gastspreker uit. We wisselen ideeën en ervaringen uit, maar bedenken bijv. ook kleine rituelen voor thuis.

5 keer per jaar maken we een speels programma met de kinderen.

Ruimte om jezelf te zijn

Waar ervaar jij ruimte om jezelf te zijn? Wanneer pas je je aan, wanneer durf je tegen de stroom in te gaan? De IJgensinnige Bende gaat zich de komende tijd verdiepen in het bekende verhaal van de Kleine Prins. Een sprookje voor kinderen, maar stiekem vooral voor volwassenen. We gaan op bezoek bij verschillende planeten, maken onze eigen planeet en spelen stukjes uit de Kleine Prins.

meer info over komende programma's volgt.

Voor wie?

Voor (groot/pleeg/stief/oppas)ouders en kinderen (+/- 4 tot 10 jaar en hun broertjes en zusjes).

De IJgensinnige Bende is voor ouders en kinderen samen bedoeld en worden georganiseerd door ouders in samenwerking met kunstenaars, verhalenvertellers en muzikanten.

Wat gaan we doen?

Een bijeenkomst (altijd rond een bepaalde waarde) ziet er ongeveer als volgt uit:

- Liedje(s) over het thema
- Speelse kennismaking
- Verhaal
- Gesprek tussen ouders en kinderen
- Iets (creatiefs) doen
- Afsluiting

Waarom doen we dit?

Rond waarden georganiseerde gemeenschappen zijn schaars geworden. Gemeenschappen die er wel zijn, zijn veelal rond een levensbeschouwelijke of politieke voorkeur georganiseerd en worden als onvoldoende open ervaren. Vaak zijn ze ook sterk vergrijsd. De (al overvraagde) scholen vullen het vacuüm maar ten dele.

Er is behoefte aan nieuw verband, om te bezinnen op eigen en gedeelde waarden en het doorgeven ervan aan kinderen. Juist nu is dat extra belangrijk, in een tijd van complexe maatschappelijke uitdagingen, zowel wereldwijd (klimaatveranderingen, vluchtelingen, culture clash) als dichter bij huis, in Amsterdam Noord (verschil tussen arm en rijk, verschillende culturen en religies). Deze uitdagingen vragen om een volgende generatie die keuzes maakt vanuit waarden.