De Dode Hoek, cursus voor stervelingen

IMG_5820-69533746 De Dode Hoek
Zes online bijeenkomsten en één real-life kennismakingsbijeenkomst
Datum: donderdag 4 november (live kennismaking),
maandag 8, 15, 22, 29 november, 6 en 13 december (online)
Tijd: 20:00 - 22:00
Locatie: De Ark en online
Kosten: 99 euro; minima en vrienden van Zinnig Noord: 69 euro
Heb je vragen of wil je meer informatie? Mail naar  

De dode hoek is een leergang die in het teken staat van onze persoonlijke en maatschappelijke omgang met de dood. Met een groepje van ongeveer tien mensen bespreek je iedere avond een ander facet van dit thema: van ideeën over euthanasie tot ideeën over het hiernamaals en van je uitvaart tot je nalatenschap, geen onderwerp gaan we uit de weg. Iedere avond is er een professional aanwezig die vanuit zijn/ haar eigen expertise meer kan vertellen over het thema. Denk bijvoorbeeld aan een palliatief arts, geestelijke verzorger of begrafenisondernemer. Daarnaast wordt ook volop ruimte geboden voor discussie, reflectie, kunst en ritueel.

Rode draad door de zes avonden is het plannen van de eigen uitvaart. Met opdrachten zoals ‘Schrijf je eigen grafrede’. en ‘Maak een rouwaanwijzing voor nabestaanden’, word je gedwongen om na te denken over wat en wie voor jouw van belang is in het hier en nu.

Waarom doen we dit?

Door de dood te negeren doen we het leven tekort. Want, wanneer je vooruitkijkt op je dood, word je gedwongen om te kijken naar de betekenis en zin van heden en verleden. Is het tot nu toe de moeite waard om te leven? Geef je jouw tijd en aandacht aan de mensen die voor jou écht van betekenis zijn? En hoe kleurt jouw idee over het wel/niet bestaan van een hiernamaals dit?