Janneke & Jonatan: de Podcast

In deze podcast proberen Janneke en Jonatan chocola te maken van het leven; wat doet er écht toe - en wat niet? Wat werkt en wat niet? Janneke en Jonatan zijn al hun hele leven bezig met zingeving. Samen met hun gasten delen zij hun ontdekkingen, maar ook de vragen die maar terug blijven komen. Zij hebben het over de kunst van liefhebben, over falen en opstaan en het verlangen iets te maken van het leven.

Je kent Janneke Stegeman misschien als Theoloog des Vaderlands. Als bijbelwetenschapper focust zij op bevrijding: hoe hebben thema’s als gender, seksualiteit en racisme met onszelf te maken en waar hebben wij bevrijding nodig?
Jonatan Bartling is oprichter van Zinnig Noord, een community rond zingeving in Amsterdam. Bij Zinnig Noord zoekt hij naar oude en nieuwe bronnen van zingeving, maar ook naar nieuwe vormen van gemeenschap.

1. Janneke en Jonatan stellen zich voor

In deze episode ontdek je wie Janneke en Jonatan zijn. Zij bevragen elkaar over hun drive, hun roeping en waar die vandaan komt. Zo ontdek je dat Jonatan op jonge leeftijd evangelist wilde worden en hoor je hoe Janneke steeds op zoek is naar werelden waar meer mogelijk is, waar meer vrijheid is. Een wereld zonder racisme en seksisme bijvoorbeeld.

2. Janneke & Jonatan zoeken ware liefde, met Elly te Brake.

In deze episode vragen Janneke en Jonatan zich af of je beter kunt worden in de liefde? Of moet je vooral opener worden? Elly te Brake gaat ervan uit dat liefde er altijd is - en nooit niet-, maar dat we er vaak maar gebrekkig bij kunnen. Wat weerhoudt ons ervan liefde als realiteit te ervaren? 

Het is Elly’s werk om daar met haar cliënten en studenten onderzoek naar te doen. Elly is filosoof en werkt als trainer familie-opstellingen en als begeleider en supervisor bij levensvragen. Het is een levensstijl geworden om die levensvragen ook zelf te blijven onderzoeken en om werkvormen grondig op zichzelf toe te passen.

Deel 1

Deel 2

3. Janneke & Jonatan slaan hun eigen weg in - met Nadia Bouras

In deze episode vragen Janneke en Jonatan zich samen met Nadia Bouras af: Hoe kun je  onderdeel zijn van een geheel en tegelijkertijd jezelf zijn? En hoe kom je er achter wie jezelf bent, als je door anderen steeds in een groep wordt gedrukt?

Nadia Bouras is historica en migratiedeskundige. Samen overpeinst het drietal wat hen nou nederlander maakt en met wie ze zich wel of niet verbonden voelen. En Nadia vertelt over haar vroegere school: De Bouschra school, de eerste Arabische school in Nederland, die zij onderzocht voor haar nieuwe boek dat in september 2020 verscheen: ‘Een klas apart’.

Deel 1

Deel 2

4. Janneke & Jonatan willen er ook bij horen.

Na het gesprek met Nadia Bouras praten Janneke en Jonatan in deze episode verder over gemeenschap. Zij ontdekken wanneer zij zich echt individu voelen en wanneer ze er vooral bij willen horen. Want hoe individualistisch deze tijd ook mag heten, blijven we niet gewoon groepsdieren? 

In ‘Janneke & Jonatan willen er ook bij horen’ filosofeert het duo over nieuwe vormen van gemeenschap. Het verlangen naar community lijkt te groeien, maar weten we eigenlijk nog wel hoe dat moet, een gemeenschap zijn?

5. Janneke en Jonatan raken het spoor bijster, met Nicole Schalken.

Hoe ga je om met oude wonden en littekens die blijven? In deze episode van de Janneke & Jonatan Podcast spreken zij met Nicole Schalken over psychoses, religieuze ervaringen en stigma’s in de geestelijke gezondheidszorg.  Nicole is ervaringsdeskundige in de GGZ en pleit voor minder pillen en meer zingeving.

6. Janneke en Jonatan nemen hun verantwoordelijkheid

In deze korte episode gaan Janneke en Jonatan in gesprek over verantwoordelijkheid.  Wat doet het kersverse vaderschap van Jonatan met zijn gevoel van verantwoordelijkheid? En waarom inspireert Jezus Janneke tot het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, terwijl Jonatan daar juist moe van wordt. En wie heeft er eigenlijk een verantwoordelijkheid als het om racisme gaat.

7. Janneke & Jonatan verkeren in hogere sferen, met Thabo Hollander

In deze episode onderzoeken Janneke & Jonatan samen met pranic healer Thabo Hollander wat het betekent om spiritueel of religieus te zijn.
Na een diepe crisis ontwikkelde Thabo zich van top sommelier tot alternatief genezer en - trainer, iemand die mensen energetisch behandelt. Dat is hele andere spirituele koek dan de gereformeerd opgevoede Janneke gewend is. Waar vinden zij elkaar en waar botst het? Jonatan vraagt zich af: wat hebben we eigenlijk aan die spiritualiteit? En lukt het ons om in een post-religieuze wereld vorm te geven aan onze eigen geestelijke weg?

Deel 1

Deel 2